Hier staan wij voor

De missie van Kindcentrum De Veldkei is 'kennis en brede talentontwikkeling'. We zorgen dan ook dat kinderen op ons kindcentrum niet alleen hun talenten kunnen ontdekken, maar ook de ruimte krijgen om ze verder te ontwikkelen. Hier hebben we het plan 'Brede Talentontwikkeling' voor gemaakt. 

Spelen = ontdekken = groeien = leren = ontwikkelen. Dat is de visie van ons kindcentrum op ontwikkelen en leren. Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor het ontwikkelen van talenten. We laten kinderen kennis maken met creatieve vakken, cultuur, sport, beroepen en hobby's. Dat gebeurt onder schooltijd via workshops van vier weken. De workshops worden gegeven door onder meer leerkrachten, professionals, sportverenigingen en vrijwilligers. Na iedere workshopperiode krijgen kinderen de mogelijkheid om zich acht weken lang verder te oriënteren op dat wat ze in de workshop is aangeboden. Deze verdere oriëntatie vindt na schooltijd plaats en altijd onder begeleiding.

Veilig schoolklimaat
Op Kindcentrum De Veldkei staat een positief schoolklimaat voorop. Samen zorgen we voor een veilig, stimulerend en ambitieus schoolklimaat. Duidelijke regels, voorspelbaar gedrag en het nakomen van afspraken dragen hieraan bij. Daarom werken we met de methodiek van PBS, oftwel Positive Behavior Support. PBS is een compleet en schoolbreed programma om ongewenst gedrag van leerlingen aan te pakken en om te buigen naar gewenst gedrag, want gedrag kun je leren. Door te werken met PBS willen we in ons kindcentrum een klimaat scheppen waarin ieder kind zich veilig en geborgen voelt. Maar een kind moet ook weerbaar zijn en zich geaccepteerd weten met zijn eigen verschijning, capaciteiten en beperkingen. Want alleen dan komt het toe aan het breed ontwikkelen van zijn talenten.

Wat betekent dit voor Kindcentrum De Veldkei?

  • We stemmen ons aanbod af op de talenten en de mogelijkheden die kinderen hebben. We zorgen voor een rijk aanbod.
  • We stellen de leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.
  • We geven hen passend onderwijs en passende begeleiding.
  • We realiseren een veilige, respectvolle en betrokken omgeving.
  • Als kindcentrum streven we één pedagogisch plan na. Als kindcentrum werken we daarin samen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.