Medezeggenschapsraad en ouderraad

Kindcentrum De Veldkei heeft een actieve ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR). Via deze overlegorganen kunnen ouders meepraten over het wel en wee op ons kindcentrum. Iets wat we heel belangrijk vinden. 

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt zowel de ouders, als het team van het kindcentrum. Gezamenlijk bespreekt de MR allerlei zaken die het kindcentrum aangaan. Denk aan het schoolplan, de begroting of bijvoorbeeld het formatieplan. De MR denkt en beslist mee over het beleid van ons kindcentrum. Daarvoor heeft de medezeggenschapsraad een flink aantal wettelijke bevoegdheden. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Iedere ouder kan via de MR zijn of haar stem laten horen. De oudergeleding vertegenwoordigt immers de ouders van het kindcentrum. Het gaat dan niet om individuele problemen, maar om aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Mailadres: mr@kindcentrum-develdkei.nl

 

Samenstelling MR

  • Jeanet IJspeert (voorzitter, oudergeleding)
  • Sanna Vos (secretaris, oudergeleding)
  • Ellen Barels (oudergeleding)
  • Herma ten Brink (teamgeleding)
  • Bea Jeuring (teamgeleding)
  • Rikje Zeelenberg (teamgeleding)


Ouderraad
De ouderraad wordt gevormd door ouders en een teamlid. Samen verzorgen zij de activiteiten op ons kindcentrum en ondersteunen zij de verschillende commissies. De OR vergadert ongeveer één keer per twee maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar. Daarnaast speelt de ouderraad als schakel een belangrijke rol in het contact tussen ouders en het kindcentrum. 

Samenstelling OR

  • Agda Kok (voorzitter)
  • Ewout van Asselt (lid)
  • Gonda Meulman (lid)
  • Jannette Hoekstra (teamgeleding)
Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.