Kindcentrumraad en Ouderraad

Kindcentrumraad en Ouderraad

Kindcentrum De Veldkei heeft een actieve kindcentrumraad (KCR) en ouderraad (OC van KDV/POV). Via deze overlegorganen kunnen ouders meepraten over het wel en wee op ons kindcentrum. Iets wat we heel belangrijk vinden. 

De KCR is het formele en wettelijke orgaan binnen het kindcentrum, de ouderraad heeft geen wettelijke bevoegdheden. De OR is samen met het team verantwoordelijk voor het organiseren van (extra) activiteiten binnen het kindcentrum.

 

Kindcentrumraad

De kindcentrumraad (KCR) vertegenwoordigt zowel de ouders als het team van het gehele kindcentrum (onderwijs en opvang). Gezamenlijk bespreekt de KCR allerlei zaken die het kindcentrum aangaan. Denk aan het schoolplan, de begroting, de invulling van pedagogisch beleid op de opvang, etc. De KCR denkt en beslist mee over het beleid van ons kindcentrum. Daarvoor heeft de kindcentrumraad een aantal bij wet vastgelegde bevoegdheden. Afhankelijk van het onderwerp heeft de KCR advies- of instemmingsrecht.

 

Iedere ouder kan via de KCR zijn of haar stem laten horen. De oudergeleding vertegenwoordigt immers alle ouders/verzorgers van het kindcentrum. Het gaat dan niet om individuele problemen, maar om aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Vergaderingen van de KCR zijn in principe openbaar, ouders/verzorgers kunnen als toehoorder aanschuiven. Heeft u vragen of opmerkingen die u met de KCR wil bespreken of wilt u als toehoorder bij een vergadering zijn, stuur dan een mail naar: mr@kindcentrum-develdkei.nl

 

De agenda en notulen van de KCR vergaderingen verschijnen voor en na de vergadering na goedkeuring op de website.

 

Samenstelling KCR

Voorzitter: Marloes Oldenbeuving             (oudergeleding onderwijs)

Vicevoorzitter: Paul Ulrich                        (oudergeleding opvang)

Secretaris: Karen Hulzinga                       (oudergeleding onderwijs)

Penningmeester: Ieneke Duizendstra         (oudergeleding opvang)

Annebrecht van Oven                               (oudergeleding onderwijs)

Lesley Geerts                                           (oudergeleding opvang)

Herma ten Brink                                       (teamgeleding onderwijs)

Rosalie Boomsma                                     (teamgeleding onderwijs)

Tessa Elsinga                                            (teamgeleding opvang)

Wilma Jonker                                            (teamgeleding opvang)

 

De directeur sluit alleen op uitnodiging van de voorzitter aan.


Ouderraad
De ouderraad wordt gevormd door ouders en een teamlid. Samen verzorgen zij de activiteiten op ons kindcentrum en ondersteunen zij de verschillende commissies. De OR vergadert ongeveer één keer per twee maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar. 

 

Samenstelling OR

Agda Kok                        (voorzitter)

Ewout van Asselt             (lid)

Lesley Geerts                   (lid)

Ineke Lunshof                  (lid)

Linda van Osch                (lid)

Anja van der Woude         (lid)

Simone Jongs                  (lid)

Jomi Smand                     (lid)

Ilona den Burger              (lid)

Jannette Hoekstra            (teamgeleding)

 

 

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.